Video /
#bullying
  Rabu, 11 Oct 2017 10:43       

Presiden: Stop Bullying!

Presiden: <i>Stop Bullying</i>!
Tindakan itu bakal memberikan pengalaman buruk pada pelajar lain yang menjadi korban.