NEWSTICKER

Memahami Islam bersama M Quraish Shihab: Khalifah Allah di Bumi (2)

23 October 2021 15:32

Setiap manusia adalah Khalifah. Tugas utama manusia sebagai khalifah di bumi ialah memelihara dan melestarikan alam dengan potensi-potensi yang telah dianugerahkan Allah SWT.