NEWSTICKER

Memahami Islam: Ajaran Agama Islam

9 October 2021 14:49

Islam mengajarkan untuk menyerahkan diri secara total kepada Allah SWT, dengan melaksanakan tuntunan agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.