NEWSTICKER

Ke(tidak)adilan Ganjaran Pelanggar PPKM

1 August 2021 19:32

Tidak sedikit penegakan aturan PPKM yang memunculkan rasa ketidakadilan dan bermuara pada rasa ketidakpuasan. Penegakan aturan PPKM dinilai tajam ke rakyat, namun justru tumpul ke pejabat. Ganjaran atas pelanggaran pun dipertanyakan.